Vrienden van de kleine Sint Jan

download
machtigingskaart
hier


Zie ook: www.neerlangel.nl: stichting neerlangel en toekomst.
Eenmalige bijdrage vrienden van de kleine Sint-Jan
U kunt onderstaande QR-code scannen om een eenmalige bijdrage aan de Vrienden van de kleine St. Jan. te doen.
U kunt hiervoor de camera-app, QR-code scannerapp op uw telefoon gebruiken.
U kunt ook direct op deze link klikken.
Met uw inzet kunnen wij de kleine Sint Jan in stand houden.
Wordt u een Vriend van de kleine Sint Jan?

Het pittoreske kerkje van Sint Jan de Doper te Neerlangel is voor velen een toevluchtsoord, voor een kort moment van bezinning en/of gebed.
Ook wordt er nog jaarlijks de kruisweg gebeden, vindt er een Mariaviering plaats en wordt er niet te vergeten eind juni het feest van Sint Jan gevierd met een heilige eucharistie.
In 2011 is het gebouw, waarvan de toren nog stamt uit de tiende eeuw, grondig gerestaureerd door het Stichtingsbestuur Neerlangel Historie en Toekomst.
Het toekomstig behoud van dit culturele erfgoed zal ook na deze restauratie tijd, inzet en geld kosten.
Daarom hebben we, samen met het Stichtingsbestuur Neerlangel Historie en Toekomst, het comité Vrienden van de kleine St Jan opgericht.
Met heel veel vrienden, willen wij in de toekomst het onderhoud van het kerkje waarborgen. Wij hebben de afgelopen jaren al een klein startkapitaaltje opgebouwd,
dat ingezet gaat worden voor het in stand houden van dit kerkje.
Ons doel is: met veel mensen nu en in de toekomst de inspirerende eenvoud van onze kleine Sint-Jan kunnen blijven ervaren.
Wij vragen aan alle mensen uit onze gemeenschap en daarbuiten met een warm hart voor dit kerkje, om een kleine bijdrage, liefst jaarlijks.
Om iets terug te doen voor alle vrienden van de kleine St. Jan proberen we jaarlijks een activiteit te organiseren in het kerkje, passend bij de sfeer van deze plek.
Dat alleen al mag u niet missen!
Als u ook bij de vrienden van de kleine Sint Jan wilt horen, meldt u zich dan aan met het bijgevoegde machtigingsformulier en geef dat af in de bus in de kerk of bij Ineke Fleuren.
Grotestraat 11
5371 BV te Ravenstein
tel: 0486 41 11 84

Over hoe de binnengekomen gelden besteed gaan worden, wordt u jaarlijks via een email of de nieuwsbrief geïnformeerd.
Comité vrienden van de kleine Sint Jan


Rabobank Ravenstein: NL56RABO0157249239